Safety Check

Hindi available ang nilalaman ng tulong na ito sa iyong wika. Mangyaring pumili mula sa isa sa aming mga sinusuportahang wika:

Find out how to correctly respond to a notification from Safety Check.

Safety Check is a way for organizations to confirm the safety of their employees through Workplace notifications.
To respond to the Safety Check prompt via Workplace chat, click I'm Safe or I Need Assistance. Your selection will immediately notify your organization so they can follow up with you if necessary.
To respond to the Safety Check prompt via email, click I'm Safe or I Need Assistance. This will redirect you to Workplace and immediately notify your organization so they can follow up with you if necessary.
To respond to the Safety Check prompt in your Workplace notifications, click I'm Safe or I Need Assistance. You can do so from the banner at the top of your News Feed or by clicking on the product notification to be redirected to the Safety Check response page. Once you respond, your organization will immediately be notified so they can follow up with you if necessary.
Nakatulong ba ang impormasyong ito?