Patakaran sa Privacy ng Workplace


Ang Workplace ay isang online platform na binuo ng Facebook na nagbibigay-daan sa mga user na makipag-collaborate at mag-share ng impormasyon sa trabaho. Kasama sa platform na Workplace ang mga website, app, at may kaugnayang online na serbisyo ng Workplace, pinagsama-sama ay ang "Service".
Inilalarawan ng Patakaran sa Privacy kung paano kinokolekta, ginagamit, at ibinabahagi ang iyong impormasyon kapag ginagamit mo ang Service.
Ang Service ay inilaan para magamit ng mga organisasyon at ng alinsunod sa kanilang mga instruksiyon at ibinigay sa iyo ng iyong employer o ibang organisasyon na pinahintulutan ang iyong pag-access sa, at paggamit ng, Service (ang iyong “Organisasyon”).
Hiwalay ang Service mula sa iba pang mga serbisyo ng Facebook na puwede mong gamitin. Ang ibang mga serbisyo ng Facebook na iyon ay ibinigay sa iyo ng Facebook at pinamamahalaan ng kanilang sariling mga tuntunin. Gayunpaman, ang Service ay ibinigay ng iyong Organisasyon at pinamamahalaan ng Patakaran sa Privacy at Patakaran ng Workplace sa Tinatanggap na Paggamit na ito.
Ang iyong Organisasyon ay responsable sa at nangangasiwa ng iyong Workplace account ("Ang Iyong Account"). Responsable rin ang iyong Organisasyon sa pagkolekta at paggamit ng anumang data na iyong isinusumite o ibinibigay sa pamamagitan ng Service at ang nasabing paggamit ay pinamamahalaan ng mga tuntunin na mayroon sa Facebook ang iyong Organisasyon.
Bilang karagdagan sa Patakaran sa Privacy na ito, posibleng mayroong mga karagdagang patakaran o alituntunin ng asal na malalapat kaugnay sa iyong paggamit ng Service.
Kung mayroon kang anumang katanungan tungkol sa iyong paggamit ng Service, mangyaring makipag-ugnayan sa iyong Organisasyon.

I. Anu-anong mga uri ng impormasyon ang kinokolekta?
Kokolektahin ng iyong Organisasyon ang mga sumusunod na uri ng impormasyon kapag ina-access mo, ng iyong mga kasamahan o iba pang user ang Service:
 • ang iyong impormasyon para makontak, gaya ng buong pangalan at email address;
 • ang iyong username at password;
 • ang iyong trabaho, impormasyon sa department, at iba pang impormasyon na may kaugnayan sa iyong trabaho o Organisasyon;
 • ang content, mga komunikasyon, at iba pang impormasyon na ibinibigay mo kapag ginagamit mo ang Service, kasama ang kapag nagsa-sign up ka para sa isang account, gumagawa o nagbabahagi ng content, at nagpapadala ng mensahe o nakikipag-ugnayan sa iba. Maaaring kasama rito ang impormasyon sa o tungkol sa content na ibinibigay mo (tulad ng metadata), gaya ng lokasyon ng isang litrato o ang petsa nang ginawa ang isang file;
 • ang content, mga komunikasyon at impormasyon na ibinibigay ng ibang tao kapag ginagamit nila ang Service. Maaaring kasama rito ang impormasyong tungkol sa iyo, gaya ng kapag mag-share o mag-comment sila sa isang litrato mo, magpadala ng mensahe sa iyo, o i-upload, i-sync o i-import ang iyong impormasyon para makontak.
 • ang lahat ng komunikasyon sa ibang user ng Service;
 • ang mga komunikasyon ng user, feedback, mga mungkahi at ideya sa ipinadala sa iyong Organisasyon;
 • ang billing information; at
 • ang impormasyon na ibinibigay mo kapag ikaw o ang iyong Organisayon ay nakikipag-ugnayan o ginagamit ang platform support patungkol sa Service.

II. Paano ginagamit ng iyong Organisasyon ang impormasyong ito?
Ibabahagi ng iyong Organisasyon ang impormasyon na kinokolekta nito sa Facebook, bilang provider ng platform, para payagang magbigay at suportahan ng Facebook ang Service para sa iyong Organisasyon at ibang mga user at na alinsunod sa alinmang iba pang instruksiyon mula sa iyong Organisasyon. Kasama sa mga halimbawa ng nasabing paggamit ang:
 • pakikipag-ugnayan sa mga user at administrator patungkol sa kanilang paggamit ng Service;
 • pagpapahusay ng seguridad at kaligtasan ng Service para sa iyong Organisasyon at iba pang mga user, tulad ng pag-iimbestiga ng kahina-hinalang aktibidad o mga paglabag ng naaangkop na mga tuntunin at patakaran;
 • pag-personalize ng karanasan mo at ng iyong Organisasyon bilang bahagi ng aming kondisyon ng Service;
 • pagbuo ng mga bagong tool, produkto o serbisyo sa loob ng Service para sa iyong Organisasyon;
 • pag-uugnay ng aktibidad sa Service sa iba’t ibang mga device na pinapatakbo ng parehong indibidwal para pagandahin ang pangkalahatang pagpapatakbo ng Service;
 • para matukoy at maayos ang mga bug na maaaring mayroon; at
 • pagsasagawa ng mga pagsusuri sa data at sistema, kabilang ang pag-research para pahusayin ang Service.

III. Paghahayag ng Impormasyon
Inihahayag ng iyong Organisasyon ang impormasyong nakolekta sa mga sumusunod na paraan:
 • sa mga third-party service provider na tumtutulong sa pagbibigay ng Service o bahagi ng Service;
 • sa mga third-party app, website, o iba pang serbisyo na maaari kang kumonekta gamit ang Service;
 • kaugnay sa malaking transaksyon ng korporasyon, tulad ng paglipat ng Service, merger, pagsasama, pagbebenta ng asset, o sa hindi inaaasahang bankruptcy o insolvency;
 • para protektahan ang kaligtasan ng sinumang tao; para matugunan ang panloloko, seguridad, o mga teknikal na isyu; at
 • kaugnay sa isang subpoena, warrant, utos sa pagtuklas o ibang pang kahilingan o kautusan mula sa isang ahensya ng nagpapatupad ng batas.

IV. Pag-access at pagbabago ng iyong impormasyon
Maaari mo at ng iyong Organisasyon na i-access, itama, o i-delete ang impormasyon na in-upload mo sa Service gamit ang mga tool sa loob ng Service (halimbawa, pag-edit ng impormasyon ng iyong profile o sa pamamagitan ng Log ng Aktibidad). Kung hind mo ito magagawa gamit ang mga took na ibinigay ng Service, kailangan mong makipag-ugnayan sa iyong Organisasyon nang direkta para i-access o baguhin ang iyong impormasyon.

V. Mga third-party na link at content
Maaaring maglaman ang Service ng mga link sa content na pinapanatili ng mga third party na hindi kontrolado ng iyong Organisasyon. Dapat mong suriin ang mga patakaran sa privacy ng bawat website na pinupuntahan mo.

VI. Pagsasara ng Account
Kung gusto mong ihinto ang paggamit ng Service, kailangan mong makipag-ugnayan sa iyong Organisasyon. Gayun din, kung huminto kang magtrabaho para o sa Organisasyon, maaaring suspindihin ng Organisasyon ang Iyong Account at/o i-delete ang anumang impormasyong nauugnay sa Iyong Account.
Karaniwang tumatagal ito ng halos 90 araw para i-delete ang isang account pagkatapos ng pagsara ng account, ngunit maaaring manatili ang ilang impormasyon sa mga backup na kopya sa isang makatuwirang tagal ng panahon. Pakitandaan na ang content na ginagawa o ibinabahagi mo sa Service ay pagmamay-ari ng iyong Organisasyon at maaaring manatili sa Service at naa-access kahit na dine-activate o winakasanan ng iyong Organisasyon ang Iyong Account. Sa ganitong paraan, ang content na ibinibigay mo sa Service ay pareho sa ibang mga uri ng content (gaya ng mga presentation o memo) na posible mong mabuo habang nagta-trabaho ka.

VII. Mga Pagbabago sa Patakaran sa Privacy
Maaaring i-update ang Patakaran sa Privacy na ito paminsan-minsan. Kapag in-update, ang petsa ng “huling in-update” sa ibaba ay babaguhin at ang ipo-post online ang bagong Patakaran sa Privacy.

VIII. Pakikipag-ugnayan
Kung mayroon kang ibang mga tanong tungkol sa Patakaran sa Privacy na ito o Patakaran ng Workplace sa Tinatanggap na Paggamit , mangyaring makipag-ugnayan sa iyong Organisayon sa pamamagitan ng iyong Admin ng Organisasyon.
Para sa mga residente ng California, maaari mong alamin pa ang tungkol sa iyong mga karapatan sa privacy ng consumer sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa iyong Organisasyon sa pamamagitan ng Admin ng Organisasyon mo.

Huling in-update noong: Agosto 19, 2021